ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Zimní jízda


Zasněžená panorama hor, ale i „ladovská zima“ v nížinách ve vánoÄní dobÄ›, to máme vÄ›tÅ¡inou rádi. HlavnÄ› dÄ›ti a milovníci zimních sportů. Ale sníh a led na silnicích, to je nÄ›co úplnÄ› jiného. Tato nadílka v nás probouzí spíše obavy. Jet vůbec dnes autem? Je to bezpeÄné? Pokud jde o kalamitu, je lepší nechat vůz v garáži. StejnÄ› bychom pravdÄ›podobnÄ› daleko nedojeli. Jinak ale v zimním období jezdit potÅ™ebujeme. PÅ™ed zimní sezónou je potÅ™eba peÄlivÄ› zkontrolovat vybavení naÅ¡eho automobilu. Na cestu je potÅ™eba dobÅ™e vidÄ›t. Máme spolehlivé autožárovky? A co kvalitní zimní obutí? Máme auto správnÄ› „pÅ™ezuto“? I s tÄ›mito pomocníky jsou zimní jízdy Äasto hodnÄ› nároÄné i pro zkuÅ¡ené a opatrné Å™idiÄe. Na co si dát v zimÄ› pozor?

autožárovka

Sledujeme pÅ™edpovÄ›di poÄasí
Pokud jsou zprávy z médií plné varování pÅ™ed snÄ›hem a ledem a odborníci nedoporuÄují vyjíždÄ›t, nebereme je na lehkou váhu! StejnÄ› se dá pÅ™edpokládat, že bychom dojeli jen do nejbližší dopravní zácpy. A v tom horším případÄ› do nejbližšího příkopu. I když jsme opatrní a s řízením máme dlouholetou zkuÅ¡enost, dá se v pÅ™edpokládat mnohem vÄ›tší riziko havárie. ÚÄastníky dopravní nehody se můžeme stát samozÅ™ejmÄ› také v případÄ›, že ji zaviní nÄ›kdo jiný. ProÄ zbyteÄnÄ› riskovat zdraví a život?

Kontrolujeme auto
V zimÄ› se může ÄastÄ›ji stát, že se na cestÄ› dostaneme „do úzkých“. SamozÅ™ejmÄ› je potÅ™eba mít vůz v dobrém technickém stavu. Myslíme na to, aby byl vždy v nádrži dostatek paliva! Uvíznout v dopravní zácpÄ› je v mrazu mnohem nároÄnÄ›jší. KromÄ› povinné výbavy pÅ™idáme v zimÄ› do kufru také deku (nebo i starší teplou bundu), lopatku a kus starého koberce na podložení kol, když bychom nemohli vyjet z „klouzaÄky“. Nezapomeneme mít na cestÄ› u sebe vždy dobitý mobil!

bez svícen

Opatrně a po hlavní silnici
PříliÅ¡ rychlá a riskantní jízda je nebezpeÄná i v teplých mÄ›sících, natož v tÄ›ch „ledových“! PÅ™es vÅ¡echna varování se nÄ›kteří jedinci stále chovají, jako by byli nesmrtelní. V zimnÄ› jezdíme obzvlášť opatrnÄ›, a pomalu. PÅ™i náhlém prudkém brzdÄ›ní se auto na kluzkém terénu dostává rychle do smyku. Trasu volíme tak, abychom využívali hlavní tahy, kde je vÄ›tší pravdÄ›podobnost, že budou udržovány ve sjízdném stavu!