ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Proč je sodíková výbojka stále výhodným osvětlovacím zdrojem


Každá věc má svá pro a proti a výjimkou není ani osvětlovací technika.

Výhody a nevýhody sodíkových výbojek

SvÄ›telný tok – jeden z hlavních důvodů, proÄ se právÄ› sodíkové páry uvnitÅ™ vysokotlakých banÄ›k ujaly po celém svÄ›tÄ›, je enormní úÄinnost. PÅ™i relativnÄ› nízkém příkonu dokážou emitovat svÄ›telný tok až 120 lumen / Watt, nízkotlaké dokonce téměř dvojnásobek. Jsou to dosud nejvýkonnÄ›jší zdroje svÄ›tla, dokonce výkonnÄ›jší, než jejich rtuÅ¥oví pÅ™edchůdci, nebo halogenidové výbojky. Lze je s úspÄ›chem nasadit pro osvÄ›tlování silnic a dálnic, mÄ›stských a obecních ulic, nádraží, podchodů, tunelů, atd., kde také stále dominují.

noÄní osvÄ›ltení

Technologie výroby – výrobní postupy se rozšířily do celého světa již před několika desítkami let. První prototyp byl vyroben již v roce 1961 a dnes je již výroba zavedena a není zapotřebí výrazných korekcí a změn v této oblasti. To také umožňuje snížení nákladů na jejich cenu i údržbu, kdy se mění pouze vadný kus, nikoli celé svítidlo.

Barva svÄ›tla – problematickou se může zdát vyzaÅ™ovaná barva, zejména tam, kde je vyžadováno svÄ›tlo chladnÄ›jší, které se pÅ™ibližuje dennímu sluneÄnímu záření. Týká se to pÅ™edevším osvÄ›tlení pracoviÅ¡Å¥ – velkoskladů, montážních a výrobních hal, dopravních pÅ™ekladiÅ¡Å¥ a sportovních areálů (stadionů). Tam je zapotÅ™ebí naopak navodit bdÄ›lost a zabránit únavÄ›.

noÄní ulice

Astronomické observatoře

Astronomická pracoviÅ¡tÄ› jsou striktnÄ› budována v místech odlehlých od civilizaÄních vlivů, zejména daleko od svÄ›telného zneÄiÅ¡tÄ›ní. VÄ›tÅ¡inou je najdete vysoko v horách a ve Å¡patnÄ› přístupných terénech. Nachází se také tam, kde se osvÄ›tlují venkovní prostory pouze sodíkovými výbojkami. NÄ›kde dokonce pÅ™evažují nízkotlaké zdroje, které vyzaÅ™ují pouze žluto oranžové velmi teplé svÄ›tlo. Studené bílé svÄ›tlo totiž výraznÄ› znesnadňuje pozorování vzdálených vesmírných objektů na noÄní obloze.