ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Jakou barvu světla LED žárovky zvolit


SouÄasné technické vymoženosti osvÄ›tlovací techniky umožňují zvolit doslova svÄ›tlo na míru. JeÅ¡tÄ› pÅ™ed dvaceti lety nÄ›co takového vůbec nebylo možné, byli jsme omezeni Å™adou faktorů, pÅ™edevším barvou bílého svÄ›tla.
Obrovský pokrok jsme mohli zaznamenat pÅ™edevším u vývoje inovací kompaktních zářivek a LED diodových zdrojů. Dávno pryÄ je doba, kdy jsme byli nuceni pÅ™istoupit na omezený barevný rozsah teplot chromatiÄnosti, což vedlo k nevhodnému osvÄ›tlení pracovních prostor i odpoÄinkových zón, Å¡lo obvykle o kompromis, kdy bylo svÄ›tlo pro práci příliÅ¡ „teplé“, nebo naopak chladné a tudíž nevhodné k odpoÄinku. Jaké možnosti nabízí souÄasný trh a jak se v nich orientovat?

žárovka

Teplá bílá

Na obalech osvÄ›tlovacích zdrojů se uvádí jak hodnota teploty chromatiÄnosti v Kelvinech, tak formou struÄného výrazu „teplá, denní nebo studená bílá“. Výrobci tak zákazníkům usnadňují volbu, jaké svítidlo kam umístit. Teplá bílá znamená, že jde o barevný odstín vhodný pro navození relaxaÄní atmosféry obývacího pokoje, dÄ›tského pokoje nebo ložnice. Tato barva je také nejžádanÄ›jší a jsme na ni zvyklí, neboÅ¥ pÅ™ipomíná osvit halogenovou nebo wolframovou žárovkou.

Denní bílá

Tímto specifickým termínem výrobci oznaÄují barvu svÄ›tla neutrální, tedy v pÅ™echodové fázi mezi studenou a teplou. Ta je vhodná do vstupních vestibulů, schodiÅ¡Å¥, chodeb a do míst, kde je tÅ™eba zvýšit bdÄ›lost, napÅ™. do koupelen a kuchyní.

energie

Studená bílá

Lehce namodralý odstín LED žárovek slouží pro vybavení pracoviÅ¡tÄ› dílny, psacího stolu, koutu pro Å¡vadleny, technického zázemí garáže a dalších kancelářských prostor a manuálních provozů Äi průmyslových objektů. Zároveň dobÅ™e osvÄ›tlují temná sklepení, kde hrozí riziko úrazu. TÄ›mito svítidly by se také mÄ›ly vybavit stoly s výpoÄetní technikou, uÄebny a posluchárny, kde je tÅ™eba udržet zvýšenou pozornost.