ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Jak jsme na tom se znalostí výrobců žárovek H7


Jak lidé v ÄŒesku nakupují žárovky do pÅ™edních svÄ›tlometů? Na toto poÄínání se zaměřil zajímavý test spotÅ™ebitelské informovanosti, jehož výsledky byly pÅ™inejmenším pÅ™ekvapivé.

reflektor

Podle Äeho se řídíme pÅ™i nákupu

Možná také patříte k tÄ›m lidem, co je obtěžuje reklama. Je jí dnes vÅ¡ude plno a mnohdy je vlezlá a otravná. Museli jsme jí postupnÄ› pÅ™ivykat, za socialismu jsme se s ní téměř nesetkali a na poÄátku 90. let byla příjemným zpestÅ™ením, které vÅ¡ak nabralo příliÅ¡ rychlé tempo. A tak se stává, že skuteÄnÄ› dobrou a prospěšnou reklamní kampaň pÅ™ehlédneme v oÄekávání, že to zas bude „nÄ›jaká otravná ptákovina“.

Výzkum informovanosti spotÅ™ebitelů vyhodnotil, že zhruba pouhá pÄ›tina (dospÄ›lých) obyvatel ÄŒeska sleduje doporuÄení prodejců vÄetnÄ› reklamních spotů. PÅ™ibližnÄ› 19 procent lidí se orientuje dle deklarovaných vlastností výrobku. 16 procent spotÅ™ebitelů považuje za zásadní cenu. 14 procent z nás preferuje nad cenou kvalitu. 6 % spotÅ™ebitelů nakupuje vÄ›tÅ¡inou pÅ™edem výrobky na akci a s výraznou slevou a 8 % z nás koupí zrovna to, co má po ruce, a příliÅ¡ se nezajímá o cenu ani parametry.

Jak jsme na tom se znalostí výrobců

V dneÅ¡ní uspÄ›chané dobÄ› plné technických vymožeností, které se na nás valí ze vÅ¡ech smÄ›rů, jsme doslova pÅ™ehlceni informacemi. Bohužel je Å™ada z nich zbyteÄná a zavádÄ›jící a nÄ›které podstatné pÅ™ehlížíme. Mnozí Å™idiÄi si neuvÄ›domují, že právÄ› osvÄ›dÄené znaÄkové výrobky žárovek H7 a H4 splňují patÅ™iÄná kritéria a vyhovují požadovaným normám, což prokazují i nezávislé testy. Znalost výrobců autožárovek je mezi Å™idiÄi nedostaÄující.

auto

Necelá tisícovka dotázaných Å™idiÄů ve vÄ›kovém rozpÄ›tí od 25 do 60 let si mÄ›la vybavit konkrétní výrobce. PÅ™ibližnÄ› Ätvrtina z nich znala znaÄku Osram a 15 procent respondentů si vybavilo výrobce Philips. Pouhá dvÄ› až ÄtyÅ™i procenta vyjmenovala znaÄky Hella, Tungsram, Tesla nebo Delta. A pÅ™ibližnÄ› desetina Å™idiÄů uvedla, že znají výrobky Osram Night Breaker, Silverstar nebo Ultra Life, případnÄ› Philips Longlife.