ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Jak se orientovat v barvě světla led žárovky e27


Naprostá vÄ›tÅ¡ina osvÄ›tlovacích zdrojů se vyrábí tak, aby vyzaÅ™ovaly bílé svÄ›tlo. Jestliže si tedy odmyslíme barevné žárovky, máme co do ÄinÄ›ní se svÄ›telným kuželem, který pÅ™ibližnÄ› odpovídá dennímu sluneÄnímu svÄ›telnému spektru. Bílé svÄ›tlo se vÅ¡ak mezi sebou liší svými odstíny na barvy teplé, chladné a stÅ™ední – denní.

myšlenka

Chladná bílá– nejvíce je zastoupena u zářivkových trubic a dále u vÄ›tÅ¡iny led žárovek e27a dalších patic polovodiÄového osvÄ›tlení. Tento odstín podporuje bdÄ›lost a pozornost, stimuluje Äinnost mozku a nervové soustavy a hodí se pÅ™edevším pro podporu tvoÅ™ivé Äinnosti. Ideální je v kuchyních, na psacích stolech, v dílenských provozech, v kancelářích, na chodbách, jako dekorativní osvÄ›tlení apod.

Denní bílá– neutrální vzhled se nejvíce podobá svÄ›telnému spektru sluneÄního záření v dopoledních hodinách, je pÅ™echodem mezi chladnou a teplou barvou. Ideální do koupelen, konferenÄních a pÅ™ijímacích sálů, na různá sportoviÅ¡tÄ› (plavecké bazény, aquaparky, hÅ™iÅ¡tÄ› a závodní arény).
Teplá bílá– vytváří dojem útulného prostÅ™edí, je spíše relaxaÄní, navozuje uvolnÄ›ní a klidnou atmosféru. MÄ›li byste ji využít v ložnicích, v obývacím pokoji, v jídelnÄ› a v dÄ›tském pokoji. Nehodí se vÅ¡ak jako osvÄ›tlení pracoviÅ¡tÄ›, po delší dobÄ› spíše způsobuje únavu a ztrátu pozornosti.

žárovky

Index Ra

Zajímavou veliÄinou je index Ra, který znaÄí podání barev osvÄ›tlených pÅ™edmÄ›tů. Čím vyšší je jeho hodnota (v rozmezí od 0 do 100), tím vÄ›rnÄ›jší obraz osvÄ›tlené plochy bude svÄ›telný zdroj poskytovat. NapÅ™. vláknové nebo halogenové žárovky pÅ™ekraÄují Ra = 70 a tím navozují téměř vÄ›rný obraz barev, naopak nízkotlaké sodíkové výbojky vyzaÅ™ují jednobarevné svÄ›tlo a mají Ra = 0. Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou na tom o nÄ›co lépe, jejich oranžovo žluté svÄ›tlo má Ra = 25. A plnospektrální zdroje anebo nÄ›které metalhalogenidové výbojky dosahují Ra = 90.