ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Rubrika: Životní styl

Léky pro muže

28. 6. 2023
Životní styl

Myslím si, že je opravdu hodně lidí, kteří berou nějaké léky, aby mohli žít plnohodnotný život. Nebo také užívají některé léky, aby mohli žít, protože bez léků by třeba zemřeli a nemohli by normálně fungovat. A tomu rozumím, protože i moje maminka bere léky na vysoký tlak a také na migrénu. A řeknu vám, že […]

Každý má styl

28. 12. 2022
Životní styl

VÅ¡ichni víme, že, že život je krásný, ale život si s námi také nÄ›kdy pohraje. A nÄ›kdy také oÅ¡klivÄ›. Protože si vzpomínám, jak jsem hledala své zamÄ›stnání jako výživový poradce. MÄ›la jsem vystudovanou Å¡kolu a jeÅ¡tÄ› jsem byla na soustÅ™edÄ›ní, které ve trvalo tÅ™i mÄ›síce. Když se dozvÄ›dÄ›la více informací o tom, jak být lepší […]

Krásné zásuvky, které vám přijdou vhod

16. 9. 2019
Životní styl

PÅ™edstavte si, že váš byt může být už nyní naprosto dokonalý, a to do vÅ¡ech detailů. To znamená, že z vaÅ¡ich barevných stÄ›n mohou již koneÄnÄ› jednou pro vždy zmizet ty nevzhledné, zářivÄ› bílé zásuvky a vypínaÄe, které pÅ™ežívaly celá desetiletí v nezmÄ›nÄ›né podobÄ› a můžete je koneÄnÄ› nahradit novými, designovými produkty. A když je […]

Proč je sodíková výbojka stále výhodným osvětlovacím zdrojem

15. 9. 2019
Životní styl

Každá vÄ›c má svá pro a proti a výjimkou není ani osvÄ›tlovací technika. Výhody a nevýhody sodíkových výbojek SvÄ›telný tok – jeden z hlavních důvodů, proÄ se právÄ› sodíkové páry uvnitÅ™ vysokotlakých banÄ›k ujaly po celém svÄ›tÄ›, je enormní úÄinnost. PÅ™i relativnÄ› nízkém příkonu dokážou emitovat svÄ›telný tok až 120 lumen / Watt, nízkotlaké dokonce […]

Řídit osvětlení je možné i efektivně

9. 6. 2019
Životní styl

Že jsou v dneÅ¡ní dobÄ› dostupné nejrůznÄ›jší technologie, to je jasné snad každému. Ne vÅ¡echny technologie vÅ¡ak dokážou vzbudit takové pÅ™ekvapení, jako je tomu u produktu s názvem Philips Hue. Možná jste o této technologii slyÅ¡eli i vy. Nebylo by se Äemu divit, neboÅ¥ se jedná o zajímavý poÄin znaÄky Philips, která vyrazila na trh […]

Dokonalý interiér díky výrobkům schneider unica

26. 4. 2019
Životní styl

Svůj domov chce mít krásný každý z nás. To znamená, že veÅ¡keré jeho vybavení je potÅ™eba vybírat s citem a s láskou. Nemusí to být to nejdražší, co je na trhu k mání, vždyÅ¥ i z levných vÄ›cí lze vykouzlit krásný interiér. NicménÄ› vždy je potÅ™eba dbát o to, aby jednotlivé zvolené vÄ›ci pÄ›knÄ› ladily […]

Zásuvky a vypínače i v těch nejodvážnějších barvách

13. 4. 2019
Životní styl

Také se vám líbí vyladÄ›né interiéry? Takové, které jsou dotažené až do toho posledního nejmenšího detailu a je jasné, že si s nimi jejich tvůrce opravdu pohrál? Pak jistÄ› nejste sami. A skvÄ›lá zpráva je, že v cestÄ› za takovou dokonalostí vám už dnes nebudou pÅ™ekážet ani zásuvky a vypínaÄe – pro jednoho nepodstatné detaily, […]

Chytré osvětlení philips hue si rychle zamilujete

4. 4. 2019
Životní styl

PÅ™edstavte si, jak by se vám skvÄ›le bydlelo v domÄ›, který by byl na vÅ¡e pÅ™ipraven, sotva byste na nÄ›co pomysleli. VeÄer byste pÅ™ijeli z práce a Äekala by na vás teplá veÄeÅ™e a vana horké vody. Vrata by se pÅ™ed vámi otevírala a svÄ›tla rozsvÄ›cela. VaÅ¡e lednice by sama objednávala nákupy, a dokonce by […]

Vypínače unica pro vaši radost z dokonalosti

13. 3. 2019
Životní styl

VÅ¡ichni chceme bydlet v krásném domovÄ›, který se bude zamlouvat nejen nám, ale bude se líbit i ostatním příchozím – tÄ›m, kteří k nám pÅ™ijdou na návÅ¡tÄ›vu. A dosáhnout takto vyladÄ›ného interiéru, to vyžaduje pÅ™ece jen trochu úsilí a snahy o dokonalost. NicménÄ› není potÅ™eba myslet pouze na velké celky, které urÄují ráz celé místnosti, […]

Dopřejte své domácnosti chytré osvětlení

5. 3. 2019
Životní styl

Chytré osvÄ›tlení je záležitostí nejenom moderních domácností. I ty, které již mají nÄ›jaká ta léta za sebou, jsou postupnÄ› modernizována, a to pro vÄ›tší pohodlí svých obyvatel. Pokud i vy pÅ™emýšlíte o možnosti vylepÅ¡ení, mÄ›li byste vÄ›dÄ›t, jaké existují v souÄasné dobÄ› technologie. Například velmi oblíbenou a zajímavou technologií je výrobek Philips Hue. Co můžete […]