ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Volbu optimální H7 žárovky nelze podcenit


Jízda v noci pÅ™edstavuje pro vÄ›tÅ¡inu osob za volantem nároÄný úkol. Pokud zrovna necestujete místy, která důvÄ›rnÄ› znáte, co navíc nejsou příliÅ¡ frekventovaná, jste vystaveni vÄ›tšímu tlaku než pÅ™i jízdÄ› za denního svÄ›tla. S běžnými halogenovými žárovkami a tlumenými svÄ›tly je jízdní koridor pocitovÄ› zúžený a toto omezení vyvolává psychologický efekt sevÅ™ení a náznaku klaustrofobie. AÄkoli jsou tato fakta Å™idiÄům známa, jen nÄ›kteří z nich opravdu dbají na výbÄ›r vhodného typu H7 žárovky s dostateÄným osvitem a požadovaným výkonem.

tunel

Nepodstatné žárovky – zajímavé je, že pÅ™i nákupu pneumatik se vÄ›tÅ¡ina Å™idiÄů zajímá do detailů o jednotlivé typy a vyhledává na internetu informace z různých zdrojů vÄetnÄ› nezávislých recenzí. O pneumatikách ví Å™idiÄi mnohem více, než o žárovkách do pÅ™edních svÄ›tlometů. Na co se vÄ›tÅ¡ina z nás zapomíná zaměřit:
SvÄ›telný tok a výkon – o tomto parametru se příliÅ¡ nediskutuje, vÄ›tÅ¡inou se sleduje, zda odpovídá požadované hodnotÄ› jmenovitý příkon ve Wattech, ale tento ukazatel se příliÅ¡ neÅ™eší. StejnÄ› tak výkon žárovky, která v krajním případÄ› může spotÅ™ebovat více energie na tepelné záření než na tvorbu svÄ›tla a tím také poÅ¡kodit svÄ›tlomet. Optimální svÄ›telný tok je v rozmezí od 1350 do 1500 lumen, ovÅ¡em na trhu se běžnÄ› můžete setkat i s výrobky s hodnotami pod 1100 lumen. Evropské smÄ›rnice totiž nemají žádnou pravomoc k dohledu nad výrobou a nelze tedy legislativní cestou zaruÄit kvalitu vÅ¡ech výrobků uvádÄ›ných na trh.

provou

SvÄ›telný kužel – Å™ada vozidel neosvÄ›tluje pÅ™i jízdÄ› prostor, který je tÅ™eba pro bezpeÄnou jízdu, zejména je Å¡patnÄ› viditelná pravá krajnice. Pokud je svÄ›telný kužel příliÅ¡ krátký, prodlužuje se tím reakÄní Äas v případÄ› náhlé pÅ™ekážky v jízdním pruhu. Velmi Äastým neÅ¡varem jsou autožárovky s rozptýleným kuželem, kdy osvÄ›tlují zbyteÄnÄ› prostor levé krajnice nebo oslňují protijedoucí Å™idiÄe, případnÄ› svítí mimo zorný úhel. Pravidelnému seřízení svÄ›tel a nákupu vhodné osvÄ›tlovací techniky se bohužel nevÄ›nuje příliÅ¡ mnoho pozornosti, pÅ™itom jízda za snížené viditelnosti klade zvýšené nároky na Å™idiÄe, způsobuje únavu a dochází pak ke zbyteÄným nehodám.