ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Svícení LED panely si oblíbí každý


Možnosti moderních technologií jsou zajímavé. Zatímco nÄ›kdo oceňuje úsporný provoz této technologie, nÄ›kdo v tom vidí zase Å¡iroký sortiment jednotlivých svítidel. Příkladem jsou i LED panely, které se stávají oblíbené nejenom v kancelářích Äi jiných administrativních prostorách, ale také v domácnostech. Mohou elegantnÄ› nahradit zastaralé zářivky, a navíc s pomocí moderních technologií mohou vykouzlit opravdu jedineÄný interiér. ProÄ tomu tak je?

panel

Možnosti nastavení jsou fascinující

Není to jenom o tom, že by tato technologie dokázala svítit úspornÄ›. Mnoho zájemců o tuto technologii oceňuje i barevné podání LED panelů, díky Äemuž je možné nastavit atmosféru, která je zrovna potÅ™ebná. Zatímco pÅ™es den budete moci využití aktivní bílé svÄ›tlo, které dokáže zvýšit pozornost, soustÅ™edÄ›ní a koncentraci, v případÄ›, kdy bude pÅ™icházet konec pracovní doby nebo bude Äas na odpoÄinek, je možné svÄ›tlo pozmÄ›nit do žlutého, tedy relaxaÄního a pro lidský organismus uklidňující.
Další výhodou je modulárnost této technologie. Panely je možné stavÄ›t do různých kompletů, aby bylo dosaženo požadovaného svÄ›telného výkonu, který bude dostaÄovat nejenom pro zmiňovanou práci v kancelářích, ale také pro další úÄely, jako může být práce v laboratořích nebo výrobních halách.

stropní osvětlení

Kamenem úrazu je ochrana Äi krytí

To, co tyto svítidla mnohdy omezuje, je způsob krytí Äi ochrana proti poranÄ›ní elektrickým proudem. AÄkoliv u tÄ›chto zdrojů svÄ›tla je přítomna základní ochrana, není možné je využívat v exteriéru, ale ani v interiéru, kde je známo, že se tam nachází vÄ›tší míra relativní vlhkosti. PrávÄ› to jsou pomÄ›rnÄ› malé nevýhody, které vÅ¡ak nedokážou ani zdaleka vyvážit výhody, se kterými můžete poÄítat.
Oblast LED osvÄ›tlení je pÅ™ekvapující, o Äemž svÄ›dÄí i bohatý sortiment LED panelů, které jsou urÄené vÅ¡ude tam, kde je požadavek na vysokou kvalitu svÄ›tla.