ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Přednosti osvětlení LED halogeny


LED reflektory se řadí k nejvýkonnějším typům osvětlovací techniky. Co o nich víme a jaké jsou jejich zásadní přednosti, lze shrnout v následujících bodech:
Úspora elektrické energie– nejpodstatnÄ›jší důvod, proÄ jimi nahradit jiné zdroje svÄ›tla. Je navíc známo, že ceny elektÅ™iny budou stoupat v souvislosti s nárůstem zájmu o její využívání. Dochází tak k paradoxní situaci, kdy běžný spotÅ™ebitel doplácí na zvýšené požadavky trhu a energetickou revoluci v důsledku zájmu o elektÅ™inu u velkých firem a nadnárodních korporací. Je sice výhodnÄ›jší ceny fixovat, ovÅ¡em podstatným Å™eÅ¡ením je poohlédnout se po efektivnÄ›jším a zároveň levnÄ›jším zdroji, což se vztahuje i na osvÄ›tlení. Každý Watt se dnes poÄítá a úspora může být u vhodnÄ› zvoleného svítidla až 70 procentní.

fáze

Údržba– úspora Äasu a nákladů souvisí i s téměř bezúdržbovým provozem LED halogenůa dalších typů LED diodových svÄ›tel. Navíc byla prokázána velmi nízká míra poruchovosti.
Široké spektrum typů– kromě reflektorů je dnes na trhu mnoho dalších typů této technologie – žárovky, zářivkové trubice, panely, pásky, bodovky.
Životnost a návratnost nákladů– vzhledem k enormnÄ› dlouhé životnosti (až 100 000 hodin) je návratnost poÄáteÄní investice zaruÄena, což nebylo možno říci u obyÄejných vláknových a halogenových žárovek a nÄ›kterých zářivek.
Odolnost– významnou pÅ™edností je schopnost odolávat velmi nízkým a vysokým teplotám a prachu, a v případÄ› vhodného IP krytí i vodÄ› a vlhkosti. Lze je nasadit skuteÄnÄ› kamkoli, kam lze pÅ™ivést elektrický proud.

barevné reflektory

Rychlý start a spínací cykly– po stisknutí vypínaÄe nabíhají okamžitÄ› na plný výkon a na délku jejich provozu nemá žádný vliv ani poÄet zapnutí a vypnutí.
Ekologie a bezpeÄnost– SouÄástí výrobku není žádný toxický těžký kov nebo jiný nebezpeÄný chemický prvek. Po skonÄení životnosti je lze bezpeÄnÄ› odhazovat do běžného elektroodpadu, odkud výrobky putují ne recyklaÄní linku. PÅ™edevším neobsahují žádnou rtuÅ¥ ani olovo.