ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Vymalování bytu není jen o barvách stěn


Kdyby to bylo alespoň jednoduché. Ale namíchat barvy, aby byly manželka spokojená! To je fuÅ¡ka. Se stÄ›hováním nábytku a odklízením koberců jste tak nÄ›jak svolní. Jenže to není jen o barvách stÄ›n. Manželka je detailista, který musí mít vÅ¡echno precizní. Takže i to, co bude na novÄ› vymalovaných stÄ›nách, jako jsou zásuvky a vypínaÄe, musí ladit!
AÅ¥ vymalujete jakoukoliv barvou stÄ›ny VaÅ¡eho bytu, vypínaÄe a zásuvky mÄ›nit nemusíte!
malíř pokojů.jpg

SlyÅ¡eli jste nÄ›kdy o designových Å™adách vypínaÄů a zásuvek? NapÅ™. vypínaÄ unica je skvÄ›lou příležitostí pro to, abyste už nemuseli myslet na to, že se do VaÅ¡eho novÄ› vymalovaného bytu původní nehodí.
UsnadnÄ›te si práci a poÅ™iÄte si designovou Å™adu zásuvek a vypínaÄů unica. Už se touto záležitostí nebudete muset zabývat nikdy více.
Možná, že barvy stÄ›n VaÅ¡ich místností dostanou i neÄekané grády. Barevnost, kterou VaÅ¡e manželka vymyslí, bude vážnÄ› netradiÄní. A možná, že zakoupené vypínaÄe nebudou tak precizní. Ale ani to není problém, který byste nemohli vyÅ™eÅ¡it snadno.
Snadno vymÄ›nitelné rámeÄky vypínaÄů unica v potÅ™ebné barvÄ› prostÄ› dokoupíte. Samotný tvar zůstane stejný. Uvidíte, jak pÅ™ekvapíte manželku precizním provedením soustavy vypínaÄů a zásuvek, a pÅ™itom Vy s tím nebudete mít pražádné starosti. Dokonce pÅ™i dalším malování jen vymÄ›níte rámeÄky z jednotlivých místností a manželka ani nebude tuÅ¡it, jak jste provedl tak skvÄ›lou práci! A peníze, které jste mÄ›li na nové vypínaÄe a zásuvky si jednoduÅ¡e pÅ™idáte k penÄ›zům na pivo.
obrazy u dveří.jpg
Jde jen o jedno. Poradit si!
Není lepšího vyjádÅ™ení, než známého: Vlk se nažere a koza zůstane celá. Nebo: DvÄ› mouchy jednou ranou. A tato vyjádÅ™ení obsahovÄ› splňují Váš postoj k perfekcionismu Vaší manželky. A když už se budete zaobírat vypínaÄi Å™ady unica, nevyhodíte ani ten koberec? NapÅ™. vinylové podlahy vypadají skvÄ›le a nebudete je muset rolovat pÅ™i každém malování bytu!