ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Vybrat si ty pravé zásuvky a vypínače je nyní tak snadné!


Mít interiér svého domova opravdu krásný, to už mnoho lidí považuje za samozÅ™ejmost, do které jsou ochotni investovat nemalé finanÄní Äástky. A Äasto právÄ› kvůli pocitu jedineÄnosti a dokonalosti kupují opravdu hodnotná umÄ›lecká díla anebo jedineÄný nábytek od renomovaných návrhářů. Mnozí se snaží napodobit vyladÄ›né interiéry slavných a jiní vytvářejí svůj vlastní styl. NicménÄ› vÅ¡ichni dohromady mají spoleÄné to, že obÄ›tují mnoho svého Äasu a úsilí proto, aby to u nich doma bylo naprosto dokonalé.

vypínaÄe

Ale co na tom, že máte ten nejkrásnÄ›jší koberec, nádherný nábytek a vyladÄ›né textilie, když celkový dojem z vaÅ¡eho bytu kazí taková hloupá drobnost, jako jsou tÅ™eba nevzhledné zásuvky a vypínaÄe?

VždyÅ¥ právÄ› i jeden jediný detail dokáže spolehlivÄ› pokazit celkový dojem z interiéru. A jisté je, že každá návÅ¡tÄ›va si v první Å™adÄ› vÅ¡imne právÄ› tohoto detailu, který se odchyluje od celku. Tím spíše, pokud je tak nápadný jako například zářivÄ› bílý vypínaÄ na zelené zdi. NÄ›co takového bylo v minulosti nezbytnÄ› nutné pÅ™ejít pohledem a spokojit se s vysvÄ›tlením, že nic lepšího není na trhu k dispozici. Tedy pokud pomineme vlastní domácí tvoÅ™ivost, jak celou vÄ›c zlepÅ¡it. NicménÄ› nyní už bychom takové nesourodé detaily smířlivÄ› pÅ™echázet nemÄ›li – nyní už máme vÅ¡ichni na výbÄ›r, a to navíc za skvÄ›lou cenu.

zásuvka

Každý, kdo chce mít doma opravdu vyladÄ›né zásuvky a vypínaÄe volí výrobky Å™ady unica plus od výrobce schneider electrics. A důvod je naprosto jasný – právÄ› tyto výrobky jsou k dostání v libovolných barvách, na jaké si jen vzpomenete. Tvoří je univerzální strojek, na který můžete pÅ™ipevnit unikátní rámeÄek v libovolné barvÄ›. A to je skvÄ›lým východiskem pro případ, kdy se v budoucnosti rozhodnete pro zmÄ›nu – jakmile budete chtít barvu vymÄ›nit, tak nemusíte udÄ›lat nic víc než si koupit nové barevné rámeÄky, které snadno nasadíte na stávající strojky.