ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Technologie pro bohatší život


Nevěříte moderním technologiím a máte pocit, že vaÅ¡emu životu nemohou pÅ™inést nic nového? Tak to zkuste pro zaÄátek alespoň s chytrým osvÄ›tlením philips hue a uvidíte, jak bude váš svÄ›t najednou příjemnÄ›jší. Na pohodlí si ÄlovÄ›k zvykne rychle a rychle si na nÄ›j zvyknete i vy – staÄí pustit si ho do života.

žárovky v ledu

A o co vlastnÄ› konkrétnÄ› jde? Jde o to, že osvÄ›tlení u vás v domÄ› anebo tÅ™eba i ve firmÄ›, můžete ovládat pohodlnÄ›, na dálku, s pomocí vaÅ¡eho chytrého telefonu. AÅ¥ už jde o velká stropní svÄ›tla, o zabudovaná bodová svÄ›tla Äi o stolní svítidla, můžete je vÅ¡echny bez rozdílu na dálku rozsvítit, zhasnout, anebo tÅ™eba tlumit. A to nejen v případÄ›, kdy se nacházíte uvnitÅ™ domu, ale tÅ™eba i v situaci, kdy jste úplnÄ› na jiném místÄ›, klidnÄ› i v jiném mÄ›stÄ› Äi státÄ›.

Na první pohled vám snad může pÅ™ipadat, že nÄ›co takového doma ani nepotÅ™ebujete, protože jste zvyklí obcházet dům po svých a ovládat svÄ›tla ruÄnÄ› s pomocí vypínaÄe. NicménÄ› v životÄ› nastává mnoho situací, kdy se vám nÄ›co podobného může velice hodit – tÅ™eba když budete chtít na dálku vpustit do domu nÄ›koho, kdo nemá klíÄe, což může být kdokoli od běžné návÅ¡tÄ›vy až po poslíÄka s poÅ¡tou.

technologie

Pokud si pořídíte moderní chytré technologie, budete takto na dálku moci odemknout svůj dům, rozsvítit, uvařit, zapnout topení anebo zrevidovat zásobu potravin ve vaší lednici. I vaše lednice může být natolik chytrá, že objedná nákup sama, aniž byste se museli obtěžovat sledováním zásob vašich potravin a obíháním obchodů.

K Äemu to vÅ¡echno je?TÅ™eba pro to, aby vám zůstalo mnohem více Äasu na odpoÄinek a radost ze života. A to za to jistÄ› stojí! Když za vás banality vyÅ™eší stroje, tak vy budete moci Å™eÅ¡it to, co je opravdu důležité, anebo jeÅ¡tÄ› lépe nebudete muset Å™eÅ¡it vůbec nic, takže si sestavíte svůj den pÅ™esnÄ› podle vaÅ¡ich pÅ™edstav, jak ho máte rádi.