ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Řídit osvětlení je možné i efektivně


Že jsou v dneÅ¡ní dobÄ› dostupné nejrůznÄ›jší technologie, to je jasné snad každému. Ne vÅ¡echny technologie vÅ¡ak dokážou vzbudit takové pÅ™ekvapení, jako je tomu u produktu s názvem Philips Hue. Možná jste o této technologii slyÅ¡eli i vy. Nebylo by se Äemu divit, neboÅ¥ se jedná o zajímavý poÄin znaÄky Philips, která vyrazila na trh s produktem, se kterým si troufá na zmÄ›nu domácností k nepoznání. UrÄitÄ› vás zajímá, v Äem je tato technologie tolik pÅ™elomová?Chytrá domácnost na schématu

  • Umožňuje kompletnÄ› programovat osvÄ›tlení, co se týÄe Äasu, intenzity, barev a dalších vlastností
  • Do sortimentu této technologie jsou zahrnuty produkty různých kategorií, kdy žárovky jsou tím nejvÄ›tším základem, který pokraÄuje produkty v podobÄ› LED pásků, panelů, bodového osvÄ›tlení a dalších zdrojů svÄ›tla.
  • Technologie dokáže být mimořádnÄ› úsporná, a to i pÅ™es technicky nároÄné ovládání a zapojení
  • Dokáže ochránit dům pÅ™ed zlodÄ›ji, a to právÄ› díky možnosti programování v průbÄ›hu Äasu

Líbí se vám možnost nastavení svÄ›tla, jak se vám jenom zlíbí? Pokud ano, je Philips Hue lightpark.cz produktem, který potÅ™ebujete mít ve své domácnosti nainstalovaný i vy. Není to obyÄejná technologie, která vám umožní ovladaÄem nastavit barvu žárovky. Je to kompletní zmÄ›na domácnost do pokroÄilosti jednadvacátého stolení.Technologie pro chytrou domácnost

Změňte domácnost k nepoznání

Nemusí se to zdát, ale pokud dostanete do rukou možnost ovládat osvÄ›tlení, a to do tÄ›ch nejmenších detailů. Můžete na sto procent poÄítat s tím, že to vaÅ¡i domácnost zmÄ›ní. Budete ji mít celkovÄ› více pod kontrolou, což se dokáže zalíbit snad každému. Zásadní vÅ¡ak je vÄ›dÄ›t o této technologie, co možná nejvíce údajů, abyste si mohli udÄ›lat obrázek o tom, jak se vám technologie tohoto typu dokáže zalíbit v praxi. Samotná instalace a spojení s vaÅ¡imi zařízeními již není nÄ›co, co by vás mÄ›lo trápit, neboÅ¥ se o to postarají specialisté. Pro vás bude zbývat už jen potěšení z nÄ›Äeho nového.