ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Renovujte svůj systém osvětlení


NepÅ™emýšlejte o niÄem jiném pÅ™i pohledu nad roÄním vyúÄtováním za elektrickou energií, než o tom, jak tuto nepříznivou situaci zmÄ›nit. A neříkejte, že to nejde. PÅ™ece nebudete platit nedoplatky každý rok! Nebraňte se pořídit úsporné žárovky a zářivky! Vyplatí se Vám jejich pořízení!

světlo úsporné

Věřte běžné praxi!
I když se Vám to zdá jakkoliv podivné, vezměte rozum do hrsti.

  • Nenechte se odradit tím, že poÅ™izovací cena úsporného osvÄ›tlení má docela jiné grády, než klasické osvÄ›tlení.
  • Věřte, že klasické žárovky jsou zastaralé a vysávají Váš rodinný rozpoÄet.
  • NerozÄilujte se, když nÄ›kdo z rodiny zapomene nÄ›kde zhasnout.
  • NeseÄte doma po veÄerech ve svÄ›tle svíÄek.
  • NeÄekejte na první zažehnutí žárovky na nejkrajnÄ›jší poÄátek tmy. Å ero naÅ¡emu zraku dobÅ™e nedÄ›lá!

NajdÄ›te a uskuteÄnÄ›te v co nejkratší dobÄ› variantu úsporných zářivek, které VaÅ¡emu domovu uleví na provozních nákladech! I když spoÄítáte poÅ™izovací náklady a spotÅ™ebu za mÄ›síc, nebo za rok, budete jen nevěřícnÄ› zírat na ta skvÄ›lá Äísla, která se objeví na VaÅ¡em kalkulátoru! Můžete to pÅ™epoÄítávat ze vÅ¡ech stran, a pÅ™esto se dostanete vždycky k výsledku, kterému se nedá ani uvěřit!
Když opravdu stále nevěříte, zeptejte se známých, nebo kolegů v práci, jak to mají se spotÅ™ebou elektrické energie. Zjistíte, že jste mezi posledními, kteří si svítí klasickými žárovkami. VždyÅ¥ nemusíte nakoupit vÅ¡echny úsporné zářivky, nebo žárovky najednou. Nakupte je zatím jen do frekventovaných úseků domácnosti. I tak se budete podivovat nad tím, jak Vám za rok bude poskytovatel snižovat mÄ›síÄní zálohy pro příští období! Protože koneÄnÄ› budete mít pÅ™eplatek!

lampy

ZaÄnete hned
NeÄekejte na nic a zaÄnÄ›te s obnovou svÄ›telného parku https://www.zamek-slatinany.cz/cs/o-zamku/zamecky-park ve Vaší domácnosti! Čím dřív, tím lépe. SviÅ¥te si zářivkami, které mají nižší výkon, vyšší životnost a stejný svÄ›telný tok, jako mÄ›ly ty staré. Vyplatí se Vám to.