ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Kompaktní zářivky nahradily klasické žárovky


ÄŒas neúprosnÄ› plyne a tak je již tomu bez mála 10 let, co Evropská Unie vydala nařízení, že klasické žárovky zaÄnou ukonÄovat svoji Äinnost v naÅ¡ich domácnostech. Důvodem bylo jejich neekonomické svícení a tím samozÅ™ejmÄ› nemohlo docházet ani k žádné úspoÅ™e na energii. Chvíli se na prodejnách objevovaly kompaktní zářivky, kterým se zaÄalo říkat úsporné žárovky, spoleÄnÄ› s klasickými vláknovými. SpotÅ™ebitelé moc nevěřili tomu, že dokážou být úspornÄ›jší a hlavnÄ› je odrazovala investiÄní cena, která byla v řádu stovek korun. Kdo je ale pořídil, tak se skuteÄnÄ› pÅ™esvÄ›dÄil o jejich malém odbÄ›ru. Pak se samozÅ™ejmÄ› vyplatilo svÄ›telné zdroje pořídit v akcích a pomalu s nimi vybavit domácnosti a i pracoviÅ¡tÄ›. Pokrok se ale zastavit nedá, stejnÄ› jako Äas a dnes je pomalu vytlaÄují další novinky na trhu, které jsou jeÅ¡tÄ› navíc ekologické.

kompaktní žárovka

Obal je nositel dobrých zpráv
Informace, které by nás měly rozhodně zajímat, bychom měli vždy nalézt na obalu. Není jich zrovna málo, ale vypovídají vše podstatné, co potřebujeme o daném zdroji vědět.

  • SvÄ›telný tok zdroje – znaÄí se lm.
  • Životnost – je oznaÄena písmenkem h.
  • PoÄet spínacích cyklů pÅ™ed pÅ™edÄasným ukonÄením svÄ›telného zdroje.
  • Teplota chromatiÄnosti – je v Kelvinech (K).
  • Zahřívací doba do 60% svÄ›telného výkonu – tu nalezneme pod s.
  • Oznámení o stmívatelnosti zdroje nebo také o informaci, že pro tuto Äinnost zdroj není urÄen.

Dále by zde měla být homologace a případně další informace.

světlo

Kompaktní zářivka a její složení

Tento svÄ›telný zdroj je nyní celkem rozšířený, o Äemž svÄ›dÄí bohatá nabídka , kde si může skuteÄnÄ› každý vybrat pÅ™esnÄ› takové svÄ›tlo, jaké potÅ™ebuje a které má i správný design nebo patici. Obvykle se skládají z trubice z mÄ›kkého skla http://www.ceskatelevize.cz/sport/nejlepsi-videa/355080-juska-s-trenerem-jsme-tomu-ani-jeden-neverili/ která je naplnÄ›ná rtuÅ¥ovými párami a elektrickým pÅ™edÅ™adníkem. Ten je tu velmi důležitý z důvodu omezení proudu v zařízení svÄ›telného zdroje a jeho stabilizaci. Elektrický proud teÄe z pÅ™edÅ™adníku, protéká trubicí, kde jsou zmínÄ›né páry a inertní plyn. Když proud se spojí s párami, tak zaÄne zářivka vyzaÅ™ovat UV záření, to narazí na luminofor, který je v jedné nebo i více vrstvách nanesený na vnitÅ™ní stranÄ› trubice. Ten poté vyzaÅ™uje viditelné svÄ›tlo, tak jak ho my vnímáme.